گزارش برگزاری آنلاین کلاسها قبل از15 شهریور

بعد از توجیه اساتیدگرامی ؛ اولیاء و دانش آموزان برای برگزاری کلاس ها به صورت آنلاین و شیوه کار با نرم افزار Adobe connect  ؛ از تاریخ11شهریورماه 99 کلاس ها به صورت مجازی وآنلاین با حضور اساتید در محل دبیرستان به صورت دقیق و با برنامه ریزی از قبل طراحی شده شروع به فعالیت نمود تا دانش آموزان شرایط و آمادگی لازم را برای حضور در کلاس آنلاین درک کنند و آموزش خود را از این طریق پیگیری نمایند . ضمنا در دروس مختلف پایه کلاسهای آنلاین بصورت دقیق و با حضور حداکثری دانش آموزان برگزار گردید و تعداد 12 کلاس قبل از شروع سال تحصیلی برای آشنایی با فضای مجازی و شیوه کار با نرم افزار صورت پذیرفت .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20