کلاس آموزشی نرم افزارAdobe connect(ویژه اولیاء)

بعد از تجهیز و آماده سازی دبیرستان برای برگزاری کلاس ها به صورت آنلاین و مجازی و برنامه ریزی دقیق و مدون برای شرایط خاص ؛ کلاس آموزشی در تاریخ 10شهریورماه 99 ساعت 10 صبح برای اولیاء و دانش آموزان آموزشگاه در محل دبیرستان برگزار گردید تا بعد از نصب و راه اندازی این نرم افزار توسط اولیاء و دانش آموزان و رفع ابهامات و توجیه کامل آنها مقرر گردید درصورت به وجود آمدن شرایط قرمز و تعطیلی مدارس  کلاسها و آموزش به صورت آنلاین و توسط این نرم افزار ادامه یابد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20