کسب مقام در لیگ علمی پایای بسیج دانش آموزی توسط دانش آموزان

در مورخه 29 فروردین ماه 1401 بنا بر اعلام نتایج لیگ علمی پایا توسط بسیج دانش آموزی در گروه شرکت کننده در لیگ از این آموزشگاه به نام های شهید فخری زاده و شهید احمدی روشن در دوره مقدماتی حائز رتبه برتر گردیده و به مرحله نیمه نهایی راه یافتند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20