پروژه مهر

در آستانه مهر ماه و آغاز سال تحصیلی در مورخه 18 شهریور ماه 1401 به منظور فراهم ساختن محیطی با نشاط و رفع نواقص و مشکلات موجود در فضای آموزشی , با پیگیری های به عمل آمده روند تعمیر و بازسازی مشکلات و نواقص شناسایی شده آغاز گردید .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20