واکسیناسیون دانش آموزان

سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به عنوان دومین سال تحصیلی پس از شیوع ویروس کرونا در حالی آغاز شد که از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع مهم واکسیناسیون دانش‌آموزان ۱۲ تا ۱۸ سال اجرا شد. در همین راستا در تاریخ 18 مهرماه 1400 طی اطلاعات به دست آمده   حدود 50 درصد از دانش آموزان این آموزشگاه واکسن کرونا را دریافت کرده اند و با تاکید مدیریت و معاونین آموزشگاه مقرر گردید بقیه دانش آموزان هر چه سریعتر اقدام به دریافت واکسن نمایند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20