نصب جملات انگیزشی در سالن و راهرو آموزشگاه

جملات انگیزشی و امیدبخش می توانند یک نفر را برای ادامه دادن هدفی که در زندگی دارد تشویق کنند. مهم ترین هدف دانش آموزان نیز درس خواندن برای رفتن به پایه های بالاتر و یا موفقیت در کنکور است. در همین راستا در تاریخ 7 دی ماه 1400 به منظور بالا رفتن روحیه دانش آموزان و آشنایی بیشتر آنها با نحوه مطالعه در ایام امتحانات جملاتی توسط معاونت پرورشی آموزشگاه تهیه و توسط یکی از دانش آموزان در سالن و راهرو آموزشگاه نصب گردید .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20