نصب تراکت زمانبندی آزمون های گزینه 2

نظر به اهمیت آزمون ها در طول سال تحصیلی و جایگاه آزمون های گزینه 2 به عنوان یکی از برنامه های آموزشی مدرسه در مورخه 5مهرماه 99 مدیریت آموزشگاه در کلاس ها حضور یافته و به تبیین اهمیت شرکت دانش آموزان در این آزمون ها پرداختند که برای اطلاع دانش آموزان از زمان برگزاری آزمون های گزینه 2 ، تراکت زمان بندی این آزمون ها در کلاس ها نصب گردید . دانش آموزان پایه دهم و یازدهم 4 آزمون و دانش آموزان پایه دوازدهم 9 آزمون در طول سال تحصیلی خواهند داشت .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20