نصب تجهیزات کلاس آنلاین

باتوجه به شرایط کرونایی واضطراری و پیش بینی برگزاری کلاس ها به صورت مجازی و آنلاین وبه منظور جلب اعتماد اولیاء و داتش آموزان و ارتقاء مهارت همکاران تجهیزات لازم از قبیل مودم , دوربین و لب تاب در تاریخ 25 مرداد ماه 99 در کلاس نصب گردید تا قبل از شروع سال تحصیلی همکاران استفاده نمایند و آمادگی لازم جهت آموزش مجازی را کسب کنند.

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20