نشست با دانش آموزان دهم تجربی به جهت برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی

آزمون‌های پیشرفت تحصیلی می‌تواند به‌عنوان عامل مؤثر در تشخیص شیوه‌ی صحیح تدریس و کمک به ارتقا و اعتلای آن یاری‌رسان معلمان و مربیان باشد. بر اساس نتایج حاصله از آزمون پیشرفت تحصیلی می‌توان در انتخاب معلمان کارآمد و شیوه‌ی تدریس مؤثر تصمیم‌گیری نمود. دانش‌آموزان با بررسی نتایج این آزمون‌ها می‌توانند به نقاط ضعف و قوت خود آگاهی پیدا نموده و درصدد رفع یا تقویت آن نقاط باشند. والدین نیز می‌توانند با آگاهی از نتایج این آزمون‌ها در جهت رفع مشکلات آموزشی فرزندانشان یاری‌رسان باشند و شرایط را برای یادگیری بهتر آنان فراهم کنند. در همین راستا در تاریخ 9 آذر ماه 1401 مدیریت آموزشگاه نشستی مشورتی با دانش آموزان پایه دهم تجربی داشته و تذکراتی پیرامون آزمون پیشرفت تحصیلی به دانش آموزان ارائه نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20