فضا سازی آموزشگاه در آستانه شروع سال تحصیلی جدید

تزئین و فضا سازی مدرسه جهت شروع سال تحصیلی جدید
مهر، ماه مهربانی مهتاب است؛ ماه میزبانی نیمکت های عاشق درس و مدرسه، ماه شکوفایی نیلوفران در دعای نم نم باران های عاشقانه پاییز. مهر، ماه مدرسه است.روز یک شنبه 31 شهریور ماه 98 و در آستانه شروع سال تحصیلی و حضور دانش آموزان در مدرسه فضای آموزشگاه ویژه برگزاری مراسم آغازین با تزتین کلاس ها سالن ها توسط عوامل اجرایی آموزشگاه و با کمک تعدادی از دانش آموزان انجام شد و در ادامه دیوار نویسی حیاط مدرسه با مطالب آموزنده و تربتی  و گل کاری در باغچه های مدرسه به منظور زیبا سازی و ایجاد حس نشاط در دانش آموزان صورت گرفت.

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20