شمارش آرا و اعلام اعضای شورای دانش آموزی

اعضای شورای دانش آموزی آموزشگاه مشخص شدند
روز شنبه 11 آبان ماه 98 باحضور دو نفر از دانش آموزان و معاونت پرورشی آموزشگاه جناب آقای اسدنیا صندوق رای انتخابات دانش آموزی باز و کار شمارش آرا آغاز گردید که در پایان اعضای منتخب به ترتیب بیشترین رای کسب شده به شرح زیر اعلام گردید.
1-آقای حسن برادران کرمانی پایه دوازدهم انسانی با 50 رای
2- سینا ابراهیمی پایه دوازدهم انسانی با 35 رای
3- امیر مولویان پایه دوازدهم تجربی با 32 رای
4 امیر جهانشیری پایه یازدهم انسانی با 31 رای
5- محمد مرشد پایه دهم تجربی با 21 رای
6- امیراشکان بخشی پایه دوازدهم تجربی با 20 رای
7- رضا شاکری پایه یازدهم انسانی با 18 رای
8- محراب شیردل پایه یازدهم انسانی با 18 رای

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20