شمارش آراء انجمن اولیاء و مربیان

با عنایت به برگزاری انتخابات انجمن اولیاء و مربیان ؛ شمارش آراء با حضور مدیریت , معاون پرورشی و دونفر از دانش آموزان در مورخه 20 مهرماه 1401 در محل دفتر آموزشگاه انجام شد که در پایان شمارش 7 نفر به عنوان اعضای اصلی و 2 نفر به عنوان اعضای علی البدل مشخص گردید .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20