شمارش آراء انتخابات شورای دانش آموزی

به همت دانش آموزان عضو ستاد اجرایی انتخابات شورای دانش آموزی و با نظارت مدیران و مربیان تربیتی ، کار شمارش آراء به پایان رسید و اسامی اعضای اصلی و علی البدل شوراها  اعلام شد.در همین راستا در  مورخه 22 آبان ماه 1400 شمارش آرا شورای دانش آموزی دبیرستان امام حسین   ( علیه السلام) با حضور دو نفر از دانش آموزان در محل دفتر دبیرستان انجام شد که پس از آن 5 نفر به عنوان اعضای اصلی و سه نفر به عنوان اعضای علی ابدل مشخص شدند .

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20