شمارش آراء انتخابات شورای دانش آموزی

به همت دانش آموزان عضو ستاد اجرایی انتخابات شورای دانش آموزی و با نظارت مدیران و مربیان تربیتی ، کار شمارش آراء به پایان رسید و اسامی اعضای اصلی و علی البدل شورای دانش آموزی اعلام شد.در همین راستا در مورخه 9 آبان ماه  1402 شمارش آرا شورای دانش آموزی دبیرستان امام حسین(علیه السلام) با حضور دو نفر از دانش آموزان در محل دفتر دبیرستان انجام شد که پس از آن ۵ نفر به عنوان اعضای اصلی و سه نفر به عنوان اعضای علی البدل مشخص شدند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20