روایت گویی آقای رعیت نژاد یکی از گروه 23 نفری نوجوانان اسیر جنگ ایران و عراق

حضور آقای محمود رعیت نژاد دربین دانش آموزان متوسطه دوره اول و دوم و بیان خاطرات ، چگونگی اسیر شدن و اتفاقات روی داده در دوران اسارت
 روز دوشنبه 7 بهمن 98 با توجه به دعوت مؤسسه امام حسین(علیه السلام) از آقای محمود رعیت نژاد یکی از اعضای گروه 23 نفری از نوجوانان اسیر شده در دوران دفاع مقدس ، ایشان با حضور در بین دانش آموزان متوسطه دوره اول و دوم از چگونگی حضور در میدان های دفاع مقدس و نحوه اسارت خود بیان و ماجراهای اتفاق افتاده در مدت اسارت برای این گروه 23 نفره و ماجرای حضور این گروه را در کاخ صدام را روایت نمودند. در ادامه ایشان در رابطه با جنگ تحمیلی و حضور نوجوانان وجوانان در این امتحان الهی مطالبی را به دانش آموزان ارائه نمودند.

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20