دیدار مسئول موسسه و مدیریت آموزشگاه با مدیر آموزش و پرورش شهرستان

در مورخه 25 آبان ماه 1400 مسئول موسسه امام حسین ( علیه السلام ) به همراه مدیران مدارس امام حسین (علیه السلام) ضمن تبریک انتساب آقای صالحی به مدیریت آموزش و پرورش شهرستان رویکردهای علمی ، آموزشی ، فرهنگی و عمرانی موسسه فرهنگی و آموزشی امام حسین (علیه السلام) را به اطلاع مدیریت رسانده و آرزوی توفیق و موفقیت کردند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 15/20