دومین مرحله نظرسنجی عملکرددبیران در فضای مجازی بهمن و اسفند99

ارزشیابی  عملکرد دبیران از دیرباز به عنوان یکی از عوامل مهم موفقیت در زمینه‌های آموزشی و تربیتی مطرح بوده است.در همین راستا در تاریخ 10 اسفند ماه 99 فرم ارزیابی و نظرسنجی عملکرد دبیران در  فضای مجازی  در 10 آیتم در سامانه شاد قرار داده شد که موارد  مطرح شده به منظور شناخت نقاط قوت وضعف آموزشی و پرورشی می باشد و از دانش آموزان در خواست گردیده تا با دقت و صداقت کامل به این سوالات پاسخ دهند


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20