دومین جلسه شورای دبیران در سال تحصیلی 98-97 برگزار گردید

ین جلسه با حضور دبیران ، عوامل اجرایی و مسئول موسسه امام حسین(ع) شهرستان با موضوع ایجاد انگیزه در دانش آموزان و ارزشیابی مستمر برگزار گردید
روز سه شنبه 21 آبان ماه 98 دومین جلسه شورای دبیران آموزشگاه با حضور دبیران ، عوامل اجرایی و مسئول مؤسسه شهرستان در محل دبیرستان برگزار گردید.
در ابتدای جلسه مدیریت آموزشگاه ضمن خیر مقدم اهداف موضوع جلسه را برای حضار تبیین نمودند. سپس معاونت آموزشی دبیرستان گزارش مقایسه ای درصد قبولی در امتحانات سال تحصیلی 97-96 و 98-97 امتحانات نهایی و کنکور را بین دبیران توزیع و طی سخنانی اهمیت آزمون های گزینه 2 را بیان کردند.
در ادامه جلسه همکاران نظرات خود را درباره چگونگی ایجاد انگیزه در دانش آموزان و ارزشیابی مستمر از دانش آموزان را بیان نمودند. سپس جناب آقای کنعانی با تشکر از زحمات همکاران مطالبی که در این جلسه بیان گردید را راه گشا و مفید دانستند. در پایان از دبیران فعال و تلاشگر در این ضمینه طی دوماه مهر و آبان تقدیر به عمل آمد.

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20