دومین جلسه آموزش خانواده در آموزشگاه

در تاریخ 29 آبان ماه 1402 دومین جلسه آموزش خانواده توسط مشاور محترم آموزشگاه جناب آقای رحمان پور برگزار گردید. ارتباط با نوجوان با توجه به حساسیت ها و چالش هایی که این دوره از زندگی برای نوجوان و خانواده ها دارد به احتمال زیاد یکی از دغدغه های اصلی شما والدین است. رفتار والدین با نوجوان از این جهت بسیار مهم است که اگر به صورت صحیح انجام شود،می تواند کمک کند تا شما والدین از چالش های دوران نوجوانی با آرامش بیشتری عبور کنید و بتوانید نوجوانی با سلامت روحی کامل و موفق را وارد جامعه کنید. انواع مختلفی از موقعیت ها در زندگی شما وجود دارد. برخی از آنها را می توانید به راحتی مدیریت کنید و برای اداره برخی دیگر، به شکل صحیح نیاز است که آموزش ببینید. در پایان جلسه با پذیرایی از والدین پایان پذیرفت.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20