دریافت کتاب راه نهایی از اداره آموزش و پرورش

در تاریخ 20 اسفند ماه 99 کتاب راه نهایی مختص به پایه های دوازدهم توسط معاونت آموزشی آموزشگاه از اداره آموزش و پرورش شهرستان تهیه و جهت ارائه به دانش آموزان آماده گردیده است این کتاب ها به جهت آشنایی با سوالات امتحان نهایی تهیه و تدوین گردیده تا دانش آموزان با مطالعه دقیق این کتاب ها با نحوه سوالات امتحان نهایی آشنا شوند . ضمنا این کتاب ها در روز شنبه تحویل دانش آموزان می گردد .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 9.9/20