دریافت اوراق امتحانی نوبت اول از دبیران

در راستای زمینه سازی فرآیند برگزاری امتحانات دی ماه و جمع آوری اوراق امتحانی از دبیران , در مورخه 30 آذر ماه 1400 معاونت اجرایی آموزشگاه اقدامات اولیه و ارتباط گیری با دبیران انجام دادند .شیوه برگزاری امتحانات نهایی و غیرنهایی نیم‌سال اول دانش‌آموزان مشخص شد؛ در مناطقی که آموزش به‌شیوه حضوری در مدارس جریان دارد، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان به‌صورت حضوری است.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20