حضور کارشناس درس شیمی و تاریخ در آموزشگاه

در مورخه 15 آذرماه 1400 سرگروه دروس شیمی و تاریخ در آموزشگاه حضور یافتند و ضمن بررسی دفتر کلاسی دبیران از فعالیت و تلاش ایشان و کادر اجرائی مدرسه تشکر نموده و نسبت به ارزشیابی مستمر و پرسش و پاسخ کلاس تاکید داشتند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20