حضور معاون پرورشی آموزشگاه در جلسه موسسه

در مورخه 26 مهر ماه 1400 جلسه معاونین پرورشی مدارس امام حسین (علیه السلام) در محل دبیرستان دخترانه دوره اول با حضور مسئول و معاون موسسه امام حسین (علیه السلام) برگزار گردید , در این جلسه مسئول موسسه ضمن تشکر از تلاش های معاونین پرورشی ؛ به بیان ارزش و جایگاه تربیت در اسلام پرداخته و کار مربیان پرورشی را بسیار مهم و خطیر دانستند و مدارس امام حسین(علیه السلام) را یکی از جایگاه های مهم برای تربیت اسلامی دانش آموان دانسته و توجه به نماز ؛ تقویت روحیه مسولیت پذیری ؛ توجه به کتاب و کتابخوانی و… را جزء برنامه های مهم در راستای کار پرورشی بیان کردند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20