حضور معاون آموزشی در کلاس دوازدهم تجربی

نظم و انضباط حاكم بر مدرسه باعث مي‌شود دانش‌آموزان با برنامه‌ريزي به كارهاي خود برسند. و اين نظم و انضباط نه تنها داخل مدرسه، بلكه كارهاي خارج از مدرسه را نيز تحت الشعاع قرار مي‌دهد و باعث مي‌شود دانش‌آموزاني با ايمان، مشتاق به درس و مدرسه و در آينده توانمند روي كار بيايند.. در همین راستا در مورخه 12 آبان ماه 1400 معاون آموزشی دبیرستان امام حسین (ع) در کلاس پایه دوازدهم تجربی حضور یافته و به بیان نکات آموزشی و انضباطی آموزشگاه پرداختند . ایشان پایه دوازدهم را پایه نتیجه گیری 11 سال تلاش دانسته و نظم و انضباط را یکی از عوامل مهم دستیابی به موفقیت بیان کردند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20