حضور مستمر عوامل اداری در نمازجماعت آموزشگاه

در نماز جماعت، افراد در یک صف قرار می گیرند و امتیازات موهوم صنفی، نژادی، زبانی، مالی و. . . کنار می رود و صفا و صمیمیت و نوعدوستی در دلها زنده می شود و مؤمنان، با دیدار یکدیگر در صف عبادت، احساس دلگرمی و قدرت و امید می کنند.نماز جماعت، عامل نظم و انضباط، صف بندی و وقت شناسی است. روحیه فردگرایی و انزوا و گوشه گیری را از بین می برد و نوعی مبارزه با غرور و خودخواهی را در بر دارد.در همین راستا در تاریخ 18 بهمن ماه 1400 عوامل اداری آموزشگاه بارعایت پروتکل های بهداشتی نماز جماعت را  اقامه نمودند.

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20