حضور مسئول و مربیان اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در آموزشگاه

حضور مسئول و مربیان اتحادیه به منظور فعال سازی تشکل انجمن اسلامی و معرفی مسئول انجمن در آموزشگاه حضور یافتند
روز یکشنبه 8 مهر 97 به منظور فعال سازی تشکل انجمن اسلامی این آموزشگاه و تقویت برنامه های فرهنگی و پرورشی مدرسه مسئول و مربیان اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان جناب آقای وطندوست ضمن حضور در آموزشگاه در جلسه ای با حضور مدیریت و معاونت پرورشی آموزشگاه ، ابتدا مسئول انجمن اسلامی مدرسه معرفی گردید و در ادامه فهرست برنامه های اجرایی انجمن اسلامی آموزشگاه در طول سال تحصیلی تصویب و جهت اجرا به مسئول انجمن و مدیریت آموزشگاه ابلاغ گردید در این مدرسه تبیین شد.

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20