حضور مسئول اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان در مراسم صبحگاه

ممسئول اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان شهرستان در مراسم صبحگاه این مدرسه حضور یافتند.
وز دوشنبه 29 مهرماه 98 مسئول اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان شهرستان جناب آقای وطندوست در مراسم صبحگاه این آموزشگاه حضور یافته و هدف از تشکیل اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزی را بیان و دانش آموزان را به عضویت در این اتحادیه دعوت نمودند.
در ادامه ایشان گزارشی از فعالیت های انجام شده در سال قبل ارائه و برنامه های اجرایی در سال جدید را برای دانش آموزان اعلام نمودند .در پایان از دانش آموز محمد فربود باتوجه به همکاری و فعالیت ایشان با اتحادیه در سال قبل تجلیل به عمل آمد.

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20