حضور مدیریت دبیرستان پسرانه امام حسین(ع)دوره دوم در جمع دانش آموزان پایه نهم

جلسه معرفی امکانات و فضای دبیرستان پسرانه دوره دوم با حضور مدیریت این آموزشگاه و دانش آموزان پایه نهم متوسطه دوره اول برگزار گردید.
امروز چهارشنبه 11 دی ماه 98 جلسه ای به منظور ایجاد ارتباط مدیریت دبیرستان پسرانه دوره دوم با دانش آموزان پایه نهم دبیرستان پسرانه امام حسین(علیه السلام)دوره اول وجذب حد اکسری این دانش آموزان و جلوگیری  خروج این دانش آموزان از مجموعه مدار سامام حسین(علیه السلام)و آگاهی بخشی در خصوص فرایند پذیرش دانش آموزان در سال تحصیلی آینده و پوشش حدکثری دانش آموزان تشکیل و موارد ضروری استانداردهای یک مکان آموزشی و پرورشی به اطلاع دانش آموزان رسانده شد

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20