حضور مدیریت آموزشگاه در کلاس دهم تجربی و طرح همیار معلم

در مورخه 3 اسفند ماه 1401 پس از تحلیل و بررسی وضعیت درسی دانش آموزان پایه دهم و جلسه توجیهی اجرای طرح همیار معلم با پیگیری دبیر فیزیک آقای پاکدل در دستور کار قرار گرفت و تعداد 10 دانش آموز ضعیف از توان علمی دانش آموزان برتر کلاس به مدت 10 جلسه بهره مند می شوند. ضمنا مدیریت آموزشگاه در کلاس دهم تجربی حضور یافته و توضیحاتی پیرامون این طرح به دانش آموزان ارائه نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20