حضور مجدد آقای سلیمانی نماینده گزینه۲ در آموزشگاه

در تاریخ 11 بهمن ماه 1400 آقای سلیمانی نماینده محترم گزینه ۲ در شهرستان در محل دبیرستان حضور یافتند و روند برگزاری امتحانات و تحویل کارنامه ها را با معاونین آموزشگاه در میان گذاشتند ضمنا در جلسه ایی خاص با معاون محترم آموزشی جناب آقای جعفری در خصوص بهره مندی از سایت گزینه۲ و نحوه ی ورود دانش آموزان به سایت توضیحاتی را ارائه نمودند و همچنین در خصوص تاریخ برگزاری آزمون ها تبادل نظر کردند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 1/20