حضور سرگروه درس شیمی در آموزشگاه

در تاریخ 1 دی ماه 1400 ساعت 11:00 به منظور بررسی چگونگی اجرای ساعات آزمایشگاه و بررسی فعالیت های انجام گرفته توسط دبیران شیمی و دانش آموزان آقای مقصودی سرگروه درس شیمی و آزمایشگاه در مدرسه حضور یافته و اسامی دبیران فعال آزمایشگاه را ثبت و ضمنا از زحمات دبیران فعال تشکر نمودند .

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20