حضور سرگروه درس دفاعی

در مورخه 15 آذرماه 1400 سرگروه درس دفاعی در آموزشگاه حضور یافته و ضمن بررسی دفتر کلاسی دبیر دفاعی از فعالیت و تلاش ایشان و کادر اجرائی مدرسه تشکر نموده و نسبت به ارزشیابی مستمر و پرسش و پاسخ کلاس تاکید داشتند. ایشان در کلاس درس دفاعی حضور و نظرات و پیشنهادات دانش آموزان را در خصوص این درس جویا شدند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20