حضور رتبه برتر کنکور جهت ایجاد انگیزه بین دانش آموزان دوازدهم

در روز دوشنبه مورخه 15 اسفند ماه 1401 بعد از برگزاری مرحله دوم آزمون پایش به جهت ایجاد انگیزه و تشویق دانش آموزان پایه دوزادهم آقای مهرگانی دانشجو رشته دندانپزشکی بین دانش آموزان حضور یافتند و با مشاور دانش آموزان و تشویق دانش آموزان و قدرت تلقین و اعتماد به قبول داشتن قبولی در کنکور امسال مطرح کردن و مثال آدم های موفق در سطح کشور و جهان و رتبه برترهای کنکور و نحوه برنامه ریزی و چگونه درس خواندن برای کنکور و دوران طلایی نوروز را مورد تاکید قرار دادند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20