حضور آقای محمودی معاون متوسطه شهرستان در آموزشگاه

در آستانه برگزاری امتحانات نوبت اول ؛ با هماهنگی بعمل آمده با معاونت محترم آموزش متوسطه مدیریت آموزش و پرورش جناب آقای محمودی ، جلسه توضیح و تبیین امتحانات نهایی برای دانش آموزان پایه دوازدهم در محل آموزشگاه از ساعت 10:30 الی 11:30 روز دوشنبه 29 آذر ماه 1400 تشکیل شد.

در این جلسه آقای محمودی ضمن بیان اهمیت امتحانات نهایی و تاثیرگذاری آن در رتبه کنکور و طی مراحل بعدی تحصیل برای دانش آموزان ؛ کلیه مراحل امتحانات شامل طراحی سوال ؛ اجرا و تصحیح اوراق امتحانی را برای دانش آموزان تشریح نموده  موارد مهم قابل توجه در زمان پاسخگویی به سوالات و نوع نوشتن پاسخنامه سوالات ، از موارد دیگر مطرح شده توسط ایشان بود در پایان جلسه به سوالات دانش آموزان در مورد امتحانات نهایی پاسخ داده شد .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20