جلسه پروژه مهر ماه با حضور شورای آموزشگاه

در مورخه 17 شهریور ماه 1401 جلسه ای با حضور عوامل اداری آموزشگاه به منظور تقسیم کار و مسئولیت افراد در خصوص فراهم ساختن زمینه حضور دانش آموزان در مدرسه برگزار گردید . در این جلسه مدیریت محترم ضمن عرض خداقوت به کادر اجرایی آموزشگاه , فراهم ساختن محیط امن و با نشاط را لازمه حضور پرشور از آغاز سال تحصیلی دانستند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20