جلسه هماهنگی عوامل اداری آموزشگاه

در تاریخ 27 دیماه 99 ساعت 9 صبح جلسه هماهنگی عوامل اجرایی و اداری در شروع نیمسال دوم تشکیل گردید در این جلسه ضمن عرض تسلیت شهادت حضرت زهرا (س) چک لیست اقدامات مورد انتظار از مدیر , معاونین و عوامل اجرایی در حوزه های آموزشی ، پرورشی ، مستندسازی ، تعامل با موسسه فرهنگی آموزشی ، نظارت و ارزشیابی ، پاسخگویی به موقع بخشنامه ها ، رعایت دستورالعمل های بهداشتی ، تحلیل نتایج امتحانات نوبت اول و اطلاع رسانی به اولیاء ودانش آموزان و… مورد بررسی و تاکید قرار گرفت و به هر کدام از عوامل اجرایی نمونه ای از چک لیست تحویل گردید و از زحمات همکاران قدردانی شد .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20