جلسه هماهنگی اجرای مسابقات ورزشی بین دوآموزشگاه متوسطه اول و دوم پسرانه برگزار گردید

اولین جلسه برگزار مسابقات ورزشی بین دو آموزشگاه متوسطه اول و دوم پسرانه در ساعت 9 در دبیرستان دوره دوم برگزار گردید.
امروز دوشنبه 25 آذر ماه 98 اولین جلسه برگزاری مسابقات ورزشی بین دبیرستان های پسرانه با حضور مدیران مدارس ، معاونین پرورشی و دبیران تربیت بدنی دو مدرسه در این آموزشگاه بر گزار گردید.
در این جلسه پس از ارائه پیشنهادات در خصوص مسابقات فوتسال ، والیبال ، تنیس روی میز و طناب کشی موارد زیر تصویب گردید:
1- برگزاری مسابقه طناب کشی پایه نهم و دهم روز دوشنبه 98/10/02 ساعت 12:30 و از هر مدارس 2 تیم شرکت نمایند.
2- اعضای هر تیم 8 نفر باشند
3- جوایز دانش آموزان توسط مدیران مدارس تهیه گردد و در نهم دی طی مراسمی تحویل تیم برنده گردد.
4- در صورت برگزاری سایر رشته ها جوایز در پایان مسابقات اهدا خواهد شد.

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20