جلسه معاونین پرورشی و فناوری مدارس با مسئول موسسه امام حسین (علیه السلام)

روز دوشنبه مورخه 9 آبان ماه 1401 جلسه ای با حضور معاونین پرورشی و فناوری مدارس امام حسین(علیه السلام) در محل دبستان امام حسین(علیه السلام) برگزار گردید . در این جلسه معاونت موسسه به تبیین برنامه های پرورشی مدارس پرداخته و پس از آن مسئول محترم موسسه شرایط کنونی کشور را خاص دانسته و فعالیت مضاعف معاونین در جهت فرهنگ سازی بهتر در محیط مدرسه را خواستار شدند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20