جلسه با نمایندگان کلاس ها

به منظور هماهنگی و ایجاد نظم و آرامش بیشتر در کلاس ها جلسه ای در روز شنبه مورخه 23 مهر ماه 1401 با حضور نمایندگان کلاس ها توسط معاونت آموزشی مدرسه در محل دفتر آموزشگاه برگزار گردید . در این جلسه معاونت مدرسه ضمن تشکر از زحمات نمایندگان ؛ تعامل و همکاری بیشتر این عزیزان با دفتر آموزشگاه را خواستار شدند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20