جلسه انتخاب رئیس و نایب رئیس انجمن اولیاء

در مورخه 3 آبان ماه 1400 جلسه ای با حضور اعضای منتخب انجمن اولیاء و مربیان در آموزشگاه برگزار گردید . در این جلسه مدیریت آموزشگاه ضمن تشکر از قبول مسئولیت اعضاء ، مشارکت همه عزیزان را در راستای برنامه های آموزشی و پرورشی خواستار شدند که در ادامه اولیاء حاضر در جلسه نظرات و پیشنهادات خود را ارائه دادند و در پایان رئیس و نایب رئیس و منشی انجمن با نظر اعضاء انتخاب گردید .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20