جلسه اضطراری شورای مدرسه

بعد از مشخص شدن حضور دانش آموزان در مدارس و برگزاری کلاس ها به صورت حضوری جلسه ایی اضطراری در تاریخ 12شهریور ماه 99 روز چهارشنبه ساعت 8:30 در محل دبیرستان با حضور اعضاء شورای مدرسه برگزار گردید که در این جلسه برنامه ها و شرایط دبیرستان برای اعضاء شورا تشریح شد و مقرر گردید دانش آموزان از روز شنبه 15 شهریور ماه به صورت حضوری در دبیرستان حضور پیدا کنند . ضمنا تمامی شیوه نامه ها و شرایط برای رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی دبیرستان رعایت شده است . همچنین مقرر شد بعضی از دروس به صورت تجمیعی برگزار شود و برنامه هفتگی دروس دانش آموزان در کانال سروش جهت اطلاع بارگزاری شد .

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20