جا به جایی دفتر معاونین و دبیران

مدرسه اگر یک موجود زنده است این موجود زنده برای زندگی جدید نیاز به تفکر جدید ، حرکت تازه ، اهداف نو و گذر از نقص های گذشته و جلوگیری از تکرار آنها داردکه بر اساس این طرح و با نشان دادن مصادیق یک مدرسه بی نقص برای تحقق این مصادیق و اهداف مورد نظر راهکارهای اجرایی و درونی با رویکرد تحول آفرینی در سطح کلاس و مدرسه مورد نظر و تأکید است . در همین راستا و به منظور رصد بهتر فعالیت های آموزشی و ارتباط بیشتر با دانش آموزان و حفظ نظم و آرامش در مدرسه در مورخه 8 آبان ماه 1401 دفتر آموزشگاه از طبقه همکف به طبقه اول انتقال یافت .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20