ثبت نمرات مستمر مهر و آبان جهت تحویل کارنامه به اولیاء دانش آموزان

با توجه به گذشت دو ماه از سال تحصیلی در تاریخ 30 آبان ماه 1401 به منظور آگاهی اولیا و دانش آموزان معاونت اجرایی آموزشگاه ثبت نمرات مستمر دانش آموزان را در سامانه جهت صدور کارنامه پیگیر بوده و مقدمات لازم را انجام داده اند  و طی روز های آتی کارنامه جهت اطلاع آماده و جلسه ایی با اولیاء محترم جهت تحویل و بررسی عملکرد دوماهه دانش آموزان با حضور دبیران برگزار می گردد .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 1/20