تکمیل فرم ارزشیابی و استعدادیابی دانش آموزان

همه انسان ها معمولا در یک یا چند ویژگی دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند که این ویژگی ها فرد را از بقیه متمایز میکند و این ویژگی ها بایستی در فرایند استعدادیابی دانش آموزان کشف شده و موجبات پیشرفت دانش آموزان را فراهم نماید. در همین راستا در تاریخ 22 آذر ماه 1400 روز چهارشنبه فرم ارزشیابی و استعدادیابی در زمینه های فرهنگی ؛ هنری و ورزشی دانش آموزان توسط معاونت پرورشی آموزشگاه تکمیل و به نمایندگی موسسه فرهنگی و آموزشی امام حسین (علیه السلام) ارسال گردید .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20