توزیع گزارش مقایسه ای سه مرحله آزمون گزینه 2 بین دبیران

گزارش مقایسه ای مدارس امام حسین(ع) در سه مرحله آزمون گزینه 2 بین دبیران آموزشگاه توزیع گردید
امروز یک شنبه 17 آذر ماه 98 با توجه به ارسال گزارش مقایسه مدارس امام حسین(ع) دوره دوم در سه مر حله آزمون گزینه 2 ، مدیریت آموزشگاه جناب آقای سلطان زاده پس از تفکیک هر درس و پایه در این گزارش ، نتیجه مقایسه هر درس به دبیر مربوط تحویل داده شد و بر آمادگی بیشتر دانش آموزان در آزمون مرحله چهارم مورخه 22 آذر تاکید نمودند.تا دبیرا ن محترم پس از برسی نتایج  آسیب شناسی لازم را انجام داده و دانش آموزان را به تلاش بیشتر در این زمینه تشویق و ترغیب نمایند

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20