توزیع قرص ویتامین دی بین دانش آموزان

با توجه به کمبود ویتامین ” D ” در دختران و پسران ۱۴ تا ۲۰ سال، طرح مکمل یاری با مگادوز ویتامین ” D ” برای تمامی دانش آموزان مقطع متوسطه اول و دوم الزامی است و در این طرح تمامی دانش آموزان طی سال تحصیلی قرص ویتامین ” D ” دریافت می‌کنند. در همین راستا در تاریخ 23 آبان ماه 1402 این قرص ها که توسط کارشناس تغذیه مرکز بهداشت شهرستان در اختیار آموزشگاه قرار گرفته بود بین دانش آموزان توزیع و مورد استفاده قرار گرفت .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20