توزیع دعوت نامه های جلسه آموزش خانواده

در مورخه 24 اردیبهشت ماه 1401 دعوت نامه های اولیاء محترم جهت حضور در آخرین جلسه آموزش خانواده ویژه اولیاء پایه های دهم و یازدهم به دانش آموزان تحویل شد این جلسه در روز یکشنبه 25 اردیبهشت ماه 1401 ساعت 17:00 در محل آموزشگاه برگزار خواهد شد .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20