تماس تلفنی معاونت آموزشی با اولیاء

در تاریخ 21 فروردین 1400 پیرو جلسه شورای دبیران پیرامون ارتقاء سطح علمی و سنجش دانش آموزان پایه 12 تجربی و انسانی  و تنظیم برنامه امتحانی از 25 فروردین 1400 به صورت حضوری , توجیه 32 نفر از اولیاء پایه 12 به صورت تلفنی وحضوری در خصوص اهمیت برگزاری این امتحانات و همراهی بیشتر اولیاء و خانواده توسط معاونت آموزشی دبیرستان و مدیریت انجام گرفت .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20