تقدیر از دبیران علوم پایه در جمع دانش آموزان

زحماتی که استادان و معلمان برای تربیت و تحصیل دانش آموزان می کشند، قابل ستایش و تقدیر می باشد.در تاریخ 10 آذر ماه 1400 سه نفر از دبیران علوم پایه در جمع دانش آموزان کلاس خود تقدیرنامه اداره آموزش و پرورش دریافت کردند و مورد تشویق دانش آموزان قرار گرفتند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20