تقدیر از دانش آموزان خلاق آموزشگاه

در مراسم صبحگاه مورخه 8 آبان ماه 1401 از دانش آموزان رسول رنجبر و علیرضا معین که نسبت به ساخت ماکت هواپیما و ماشین کنترلی اقدام نموده بودند تقدیر و سپاس به عمل آمد و به پاس زحمات و خلاقیت این دانش آموزان هدیه ای تقدیم و مورد تشویق قرار گرفتند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20